person in black long sleeve shirt holding persons hand

Przedsiębiorczość w krajach nordyckich

Przedsiębiorczość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Krajami, które od lat cieszą się wysokim poziomem przedsiębiorczości są kraje nordyckie. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że w tych krajach ludzie chętniej podejmują działalność gospodarczą? Jednym z powodów może być fakt, że państwa nordyckie oferują bardzo korzystne…