ASATRU - czyli nordyccy bogowie i my

Wszystkie Pytania

Ruchy rodzimowiercze w większości nie rekonstruują dawnych wierzeń, lecz na podstawie mitologii danych ludów (rodzimowierstwo słowiańskie, rodzimowierstwo pruskie) tworzą nowe wierzenia. To główna różnica, niemniej ze względu na to, że słowo “rodzimowierstwo” określa dziś również pozostałe wierzenia wywodzące się z przedchrześcijańskich tradycji etnicznych, nie byłoby kardynalnym błędem dla asatryjczyka określenie się jako rodzimowierca germański.

Każdy ma prawo do swoich poglądów i swojej wiary. Żaden asatryjczyk nie umniejsza rangi "obcych" bogów i nie twierdzi, że oni nie istnieją. Do dzisiaj przetrwało w Asatru podejście do spraw wiary z okresu "późnowikińskiego", wyrażające się zdaniem: wy macie waszych bogów, my mamy naszych i każdy niech czci swoich.

Asatru, w odróżnieniu od innych religii, nie ma wymiaru transcendentnego, przestrzeń bytowania bogów i ludzi jest nieoddzieloną tożsamą przestrzenią. Bogowie nie są zamknięci w swojej sferze egzystencji. Poruszają się swobodnie po całym axis mundi. Stanowią część, używając kolokwializmu, "zwyczajności - pospolitości" świata.

Zasady, jakimi kierują się asatryjczycy, nie mają charakteru dogmatów czy też przykazań, są raczej pewnymi zaleceniami stylu życia. Odwaga, honor, znaczenie rodziny i pochodzenia, siła, wolność, lojalność wobec klanu, a także radosne i pełne doznań życie to nasz wybór, nie narzucone reguły. Żyjemy według nich, bo tak chcemy.
Nie posiadamy wyspecjalizowanej kasty kapłańskiej, co po części wynika z naszych relacji z bogami.
W wypadku obrzędów funkcje kapłańskie sprawuje najczęściej głowa rodu/przywódca klanu lub osoba wyznaczona - mają one jedynie rolę uznaniową i honorową. Wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi i częścią rodziny, do której należą także bogowie, dlatego każdy może się do nich zwracać osobiscie, bez potrzeby ustanawiania pośredników.
Tak, naszym zdaniem istnieje życie pozagrobowe. Jednak ilość miejsc, w które można trafić po śmierci, jest dość duża i określenie, w którym z nich się znajdziemy, nie jest proste za życia. Z tego względu nie przejmujemy się tym zbytnio, żyjemy tu i teraz. Przykładowo, słynna Walhalla nie jest “gwarantowanym rajem za śmierć z bronią w ręku” - trafiają do niej tylko wybrani przez Odyna bohaterowie.
Wielu asatryjczyków istotnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną. Pozostaje to jednak raczej kwestią zainteresowań i hobby, nie religii.

Strony

Subscribe to Wszystkie Pytania
Graphic: Vrede Vyrd, Coding: Hieroglif 2012 ©