ASATRU - czyli nordyccy bogowie i my

Wszystkie Pytania

Asatru jest politeistyczną religią rekonstrukcjonistyczną opierającą się na przedchrześcijańskich wierzeniach germańskich ludów północnej Europy. Samo słowo Asatru oznacza "wierność Asom" lub "wiarę w Asów" - czyli inaczej wierność Odynowi, Thorowi, Freji i innym nordyckim bogom oraz wartościom przez nich reprezentowanym.

Ludy germańskie to ogólna nazwa wielu grup etnicznych, zamieszkujących północną Europę, i oznacza w tym przypadku przynależność kulturową i językową, wywodzacą się ze wspólnych korzeni. Dlatego zarówno współczesni Skandynawowie, jak i Niemcy, Anglicy, Fryzowie, Holendrzy oraz inne narody, którym nie udalo się przetrwać do współczesnych czasów, są lub były określane jako germańskie. Wszyscy oni czcili bogów, których nazywamy dzisiaj "nordyckimi".
Bogowie nordyccy są najczęściej kojarzeni z wikingami dlatego, iż w Skandynawii zachowało się dużo źródeł historycznych (pisanych i archeologicznych) dotyczących tamtych czasów, co - niestety - nie jest regułą na innych terenach. Przy okazji warto zwrócić uwagę na bardzo częsty błąd - traktowanie wikingów jako grupy etnicznej (pisane niepoprawnie wielką literą).
W zasadzie tak, choć nie dla wszystkich. Europejscy poganie mają tendencję do używania tych pojęć zamiennie, Amerykanie zaś uważają Odynizm za koncentrowanie się jedynie na osobie Odyna, postrzeganego jako boga wszystkich ludzi i wszystkich czasów.
Heathen to określenie stosowane jako nazwa dla osób bedących poganami (w odróżnieniu od neopogan) i oddających cześć bogom panteonu germańskiego. W tym słowie zawierają się zarówno wierzenia rekonstruujące stary obyczaj - Asatru na Islandii, anglo-saski Theodizm, Wanatru, amerykańskie Odynizmy - jak i wszelkie ścieżki niesklasyfikowane.
Mianownikiem wspólnym jest oddawanie czci bogom nordyckim oraz rekonstrukcja wierzeń, co wyłącza grupy wiccańskie oddające cześć bogom Wicca pod postaciami naszych bóstw.

Zaczynając od początku - a zatem naszych przodków. Cóż, nie mamy pojęcia, kim byli nasi protoplaści żyjący w czasach przedchrześcijańskich. Większość ludzi nie jest w stanie odtworzyć swojego drzewa genealogicznego do tego stopnia. A wypadałoby sięgnąć przynajmniej 1000 lat wstecz, jeśli chcemy znaleźć przodka - poganina. Wtedy tereny między Odrą i Bugiem zamieszkiwane były nie tylko przez Słowian. To okres wędrówek ludów, kocioł kulturowy i etniczny, a mówienie o jednorodnym etnicznie terenie dzisiejszej Polski jest bajką. Dowodzą tego liczne badania naukowe z dziedziny archeologii, antropologii, genetyki i językoznawstwa.

Niektóre neopoganskie religie rzeczywiście twierdzą, że wszystko jest jednością i wszystko zawiera się w jednym. Asatru jednak do nich nie należy. Bogowie są dla nas bytami indywidualnymi i realnymi, a nie istniejącą tylko w wyobrażeniach wyznawców metafizyczną nieokreślonością. Nie wierzymy w to, że “wszyscy bogowie są jednym bogiem”, ani w to, że wszystkich bogów można zredukować do jednego, do pary bóstw lub do trójcy, ani w żadne tego typu uproszczenia. Jesteśmy politeistami.

Nie. Asatru nie zalicza się do nurtu New Age. Nie "pożycza" bogów lub nauk z innych ścieżek religijnych lub kultów. Oczywiście, sami asatryjczycy mają wiele wspólnego z innymi poganami, wyznającymi różne religie naturalne, czy ogólnie z ludźmi religijnymi. Jednakże Asatru nie jest odłamem żadnej innej religii, ani z żadnej innej się nie wywodzi. Jest religią "historyczną", wyznawaną swego czasu w określonym rejonie Europy, posiadającą swoją kosmologię, panteon i własne mity.

Asatryjczycy traktują bogów i duchy jako realne byty, które - nawet jeśli niewidzialne - są wyczuwalne. Nie są to ani archetypy, ani spersonifikowane siły natury. Mentalne obrazy tych bytów, budowane w mitach i legendach, mają za zadanie przybliżyć nam ich zrozumienie i nasz związek, a także wzajemne relacje z nimi. Wszystko oddziaływuje ze wszystkim, tworząc całość. Nie narzucamy nikomu jednak, jak ma widzieć swoich bogów. Nie wierzymy, że bogowie “uchronią nas ode złego”, ale wierzymy, że kontakt z nimi pomaga nam być lepszymi, odważniejszymi i mądrzejszymi ludźmi.

Strony

Subscribe to Wszystkie Pytania
Graphic: Vrede Vyrd, Coding: Hieroglif 2012 ©