ASATRU - czyli nordyccy bogowie i my

Rejestracja związku wyznaniowego - notatka z obrad w Katowicach

27 grudnia 2015 roku spotkaliśmy się w Katowicach w celu omówienia doktryny i statutu związku wyznaniowego. Zgromadziło się ponad 30 osób. Najliczniejszą grupę stanowili Ślązacy oraz Dolnoślązacy, ale pojawiły się również osoby z Gdyni i Sopotu, Zakopanego, Krakowa, Bielska, Warszawy i Poznania. Ci, którzy nie mogli być obecni, dzwonili w przerwach między obradami.

 

Zasiedliśmy wzdłuż długiego stołu w tzw. Białej Sali w “Fantasy Inn Rudy Goblin”. Dyskusja potoczyła się bardzo sprawnie, ponieważ w ciagu 4 godzin ustaliliśmy wszystko to, co ustalić zaplanowaliśmy.  Vrede krótko omówiła główne założenia statutu oraz wprowadzone do niego zmiany, Isa zaprezentowała nowe dokumenty dotyczące doktryny. Po tym wstepie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały, z którymi mogli zapoznać się podczas przerwy.

 

W naszym statucie najważniejsze i zarazem najbardziej wyróżniające są brak “głowy kościoła” oraz prawo każdego wyznawcy dosamodzielnego sprawowania obrzędów. Bazujemy na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach, takich jak naturalny podział na lokalne grupy obrzędowe, których członkowie  regularnie się spotykają i wspólnie organizują celebrację świątTakie grupy w naszym statucie określamy mianem okręgów. Zrzeszanie się w okręgu nie jest jednak wymagane - członkowie związku sami decydują o sobie i swoich sprawach. Okręgi są niezależne i posiadają osobowość prawną, co gwarantuje im wolność stanowienia o sobie, a jednocześnie wymaga odpowiedzialności i rozwagi.

 

Okręgi, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, współpracują z Radą Związku czyli organem prawnym związku wyznaniowego. Zajmują się bieżącymi sprawami oraz przygotowaniami do Allthingu, czyli dorocznego wiecu wszystkich członków. Allthing jest głównym organem decyzyjnym. Podczas wiecu przeprowadza się głosowania, które stanowią podstawę uchwał.

 

W skład pozostałych dokumentów rejestrcyjnych, które przygotowaliśmy, wchodzą:

1. informacja o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania związku wyznaniowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. informacja o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych oraz obrzędach religijnych:

a. podstawowe cele,

b. historia starowierstwa germańskiego,

c. źródła wiary,

d. podstawy etyczne,

e. kosmogonia i kosmologia,

f. panteon,

g. kalendarz świąt,

h. rytuały religijne,

i. symbole religijne.

 

Po godzinie 18:00 spotkanie przekształciło się w integrację. Osoby chętne do wsparcia projektu Fundacji na rzecz Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Patrimonium Europae" pozowały do zdjęć razem ze swoimi egzemplarzami “Eddy poetyckiej” w tłumaczeniu Apoloni Załuskiej-Strömberg.

 

Obecnie organizowane są spotkania lokalne, w trakcie których statut i doktryna związku wyznaniowego zostaną przedstawione tym, którzy nie mogli towarzyszyć nam w Katowicach. Do końca stycznia zbieramy wszystkie uwagi, pytania i propozycje, w oparciu o które przygotujemy ostateczną wersję wniosku rejestracyjnego. Przedstawimy go Wam w marcu, podczas pierwszego tegorocznego zlotu ogólnopolskiego, który odbędzie się z okazji Ostary. Zarezerwujcie koniecznie termin: 20-22.03.2015. Więcej informacji już wkrótce!

 
Czas wydarzenia: 
czwartek, 8 Styczeń, 2015 - 10:45
Graphic: Vrede Vyrd, Coding: Hieroglif 2012 ©