ASATRU - czyli nordyccy bogowie i my

Dlaczego akurat nordyccy bogowie? Przecież są tylko manifestacją jednego, wszystkoobejmującego i wspólnego wszystkim bóstwa!

Niektóre neopoganskie religie rzeczywiście twierdzą, że wszystko jest jednością i wszystko zawiera się w jednym. Asatru jednak do nich nie należy. Bogowie są dla nas bytami indywidualnymi i realnymi, a nie istniejącą tylko w wyobrażeniach wyznawców metafizyczną nieokreślonością. Nie wierzymy w to, że “wszyscy bogowie są jednym bogiem”, ani w to, że wszystkich bogów można zredukować do jednego, do pary bóstw lub do trójcy, ani w żadne tego typu uproszczenia. Jesteśmy politeistami.
Graphic: Vrede Vyrd, Coding: Hieroglif 2012 ©