ASATRU - czyli nordyccy bogowie i my

Czy Asatru to religia wikingów?

Bogowie nordyccy są najczęściej kojarzeni z wikingami dlatego, iż w Skandynawii zachowało się dużo źródeł historycznych (pisanych i archeologicznych) dotyczących tamtych czasów, co - niestety - nie jest regułą na innych terenach. Przy okazji warto zwrócić uwagę na bardzo częsty błąd - traktowanie wikingów jako grupy etnicznej (pisane niepoprawnie wielką literą).
Wikingowie byli to mężczyźni z wszystkich plemion nordyckich (i nie tylko), którzy podejmowali wyprawy grabieżcze i handlowe wokół Europy Zachodniej i na Wschód, do Biznacjum, a nawet do Bagdadu. Dotarli do Grenlandii i Ameryki Północnej. Zakładali również własne osady i organizmy państwowe.
Sam wyraz “wiking” (szwedzki viking, staronordycki vikingr, islandzki víkingur itp.), z pewnością skandynawski, ma niejasną etymologię. Wyprowadzany bywa z vik - “zatoka”. Viken jest też nazwą obszaru nad Skagerrak - dziś w południowej Norwegii i Szwecji. Wyraz viking oznacza również wyprawę grabieżczą, szwedzkie att ligga i viking “być na wikingu” to inaczej uczestniczyć w wyprawie. Niektórzy badacze wywodzą tę nazwę również ze staroangielskiego wic - “targ, osada targowa” (z łacińskiego vicus “osada, wieś”). W tym wypadku słowo “wiking” znaczyłoby również “kupiec”. W źródłach słowiańskich wspomina się waregów i rusów. Wareg (varjag) może pochodzić od väring (islandzkie væringjar (lm)) “zaprzysiężony”, od islandzkiego vár “przysięga” - co pierwotnie oznaczało członka gwardii cesarskiej w Konstantynopolu. Kolejna nazwa słowiańska rus oznaczać może przybysza z terenów dzisiejszej Szwecji, a ściślej z Roslagen, obszaru środkowej Szwecji, gdzie wikingowie zbierali się na wyprawy (ledung).
Asatru nie można zatem nazywać “religią wikingów” - byłoby to mylące i niepoprawne.
Graphic: Vrede Vyrd, Coding: Hieroglif 2012 ©